Retouren

Retourkosten zijn voor de rekening van de consument. De producten mogen alleen ongeopend of in de originele verpakking worden geretourneerd. Bij beschadigd aan product of verpakking zullen kosten in rekening gebracht worden.

U kunt een artikel retour sturen of omruilen door dit binnen de bedenktijd van 14 dagen aan ons te melden en het product ook daadwerkelijk binnen 14 dagen bij ons terug brengen of laten bezorgen.


Kosten in geval van herroeping

Indien u als consument gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor uw rekening.


Verzendkosten die bij retour wel door ons worden vergoed zijn alleen bij speciale gevallen zoals bijvoorbeeld een (pak)fout in levering of bij onverhoopte transport schade, Dit wordt door onze retourafdeling schriftelijk (per mail) toegezegd. Telefonisch kan hier niet over worden gecorrespondeerd.


Stappenplan Retouraanvraag indienen

Stap 1: Stuur e-mail met toelichting voor het retour naar onze retour afdeling. Retourafdeling: retouren@ACP24.nl.nl

Stap 2: De retourafdeling gaat uw retouraanvraag beoordelen en stuurt u de instructies toe voor het te retourneren product. Dit duurt doorgaans één werkdag. Na beoordeling van uw aanvraag ontvangt u een bevestiging per e-mail. Deze bevestiging dient u met de retour mee te sturen.

Stap 3: Nadat wij het product binnen krijgen controleren we hetgeen wat aangegeven is door u.

Stap 4: Als alles klopt en er geen schade is aan het product of verpakking dan bevestigen wij dat aan u maken wij het bedraag over dat u voor het product hebt betaald.

Stap 5: Als er toch blijkt dat er wel schade is ontstaan aan het product of verpakking door toedoen van consument dan zullen er kosten in rekening gebracht worden.


Wij verzoeken u dringend de onderstaande punten te respecteren :

De retourartikelen in originele verpakking en onbeschadigd aanleveren.

Zorgvuldig omgaan met de verpakking van een artikel.

Geen teksten schrijven en geen stickers of plakband plakken op de originele verpakking van het artikel.

Altijd aangetekend en volledig verzekerd op te sturen.

Problemen met de verzending, bij of door het bedrijf dat zorg draagt voor de verzending naar ons, zijn voor risico van u als verzender. Bewaar daarom altijd uw verzendbewijs.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het fysiek in bezit krijgt. Om herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons via ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uitvoering van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering da de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd, in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.


Verplichtingen van ondernemer bij herroeping

Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product naar de ondernemer.

De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.


Retouradres:

ACP24.nl

Lovensekanaaldijk 47

5013BJ Tilburg